Природозащитен център „Пода“

Юлия Костадинова, 16.11.2020г.
Снимки от @gotoburgas.com
Бургас е уникално място за всеки любител на птиците. Градът се намира на един от най-оживените прелетни пътища на птиците в Европа – „Виа Понтика“. В района се намират три големи водоема – Атанасовското езеро, Бургаското езеро (Вая) и Мандренския комплекс. Благодарение на различния им характер и свръхсолени, полусолени или сладки води, както и благодарение на морето, се създават различни екологични условия и места за обитаването на голям брой птици, много от които са застрашени от изчезване.
Отличаващото за Бургас е, че за разлика от всяко друго селище в България, тук изобилието на птици е факт през всички годишни сезони.
Природозащитен център „Пода“ се намира в блатната местност Пода, до оттока на Мандренското езеро към Черно море. Разположен е по продължението на международен път Е87 в близост до разклонението за бургаския квартал Крайморие. „Пода“ е подходяща спирка на път към южното Черноморие. На площ от само 1 кв. км са установени 290 вида птици, което е повече от половината от 430-те вида птици, срещащи се на всичките 110 000 квадратни километра на България. В местността се откриват единствените по черноморското ни крайбрежие смесени колонии от бяла лопатарка, блестящ ибис, малък корморан, нощна, червена, гривеста, малка бяла и сива чапла.
Местността „Пода“ е обявена за защитена през 1989 г. по предложение на Българското дружество за защита на птиците / БърдЛайф България (БДЗП), на което е официално възложено и стопанисването й. Местността „Пода“ е първият в България Природозащитен център като средище за природозащитни, образователни, екотуристически и информационни дейности, подпомагащи опазването на целия комплекс на Бургаските влажни зони.
Бил е изготвен и План за управление на защитената местност, на основата на който се осъществяват дейностите по опазването й. Международната значимост на „Пода“ за птиците я определя като орнитологично важно място, Натура 2000 зона и Рамсарска територия.

Как да стигнем?

Бургас е град, намиращ се по българското черноморието.

Природозащитния център „Пода“ се намира по пътя от Бургас за южното Черноморие. Преди разклона, който разделя пътя на две (единият за Малко Търново, а другият на юг по черноморието), трябва да следите за отбивка вляво.
Вижте още
Имате идея за малко познато красиво кътче из България?

Споделете я тук и може да я добавим към картата.

Ще се свържем с вас само при възникване на въпроси относно забележителността.
Харесайте или споделете!

Само родната земя е скъпа на всички.

Цицерон