Стани един от нас!

За да се присъедините към дружеството „Наследството на Народа“, трябва да се свържете с член на ръководството на организацията. Те ще Ви информират по-обстойно за сдружението и ще отговорят на въпроси възникнали във връзка с Вашия интерес. В случай, че изявите желание да се присъедините, съответният член на председателския съвет на организацията ще Ви информира за датите, на които ще се организират информативни срещи, адрес и час, в който да дойдете. На тези информативни срещи ще получите подробно описание на целите и дейността на сдружението, ще получите и временна членска карта, с която можете да идвате на следващи мероприятия, организирани от дружеството. Ако продължите да посещавате тези мероприятия, Вие ще получите постоянна членска карта и ще станете част от сдружението.

Свържете се с нас: