Стара планина - гръбнакът на България

Георги Пандев, 30.04.2020г.

Общи данни:

  • Площ: 11 500 км²
  • Дължина: 530 км
  • Най-висока точка: Ботев 2376 м
  • Природни паркове: 3
  • Национални паркове: 1
  • Резервати: 9
  • Брой хижи: 81
 

Стара планина несъмнено е един от символите на България. В българската култура Стара планина е назовавана още и с прозвището Балкана, откъдето всъщност произлиза името на целия Балкански полуостров. Безспорно е значението на Стара планина за нашата страна още от далечното минало. 

В Средновековието, тя била позната като Хемус планина и играела ролята на естествено укрепление на българските земи срещу византийски и други набези, идващи от юг. Не една и две били българските военни победи извоювани в Хемските проходи, защото българите знаели как умело да използват тази естествена преграда. Победите при Върбишкия проход на Крум и при Тревненския на Асен са ярък пример за това. Но дошло Турското робство. След тъмни векове събудил се народът, появили се светлите комити. Тяхно безотказно убежище била пак тази планина – Балкана. Благодарение на нея оцелявали и продължавали борбата си. А скоро и решителният миг от Освободителната война пак е решен на Балкански връх – Шипка, паметник на вечния героизъм…

Снимка: http://alextrek.com

Снимка: https://www.360mag.bg/posts/84927

Стара планина е планинска верига, простираща се от долината на река Тимок на запад до Черно море на изток. Съвсем малка част от нея попада в територията на Сърбия. На юг ясно граничи със Задбалканските котловини, а на север плавно прелива в хълмистата област Предбалкан и впоследствие в Дунавска равнина. Самата планина е разделена на множество дялове поради нейната голяма дължина. Билата на Балкана са ясно очертани, но в по-голямата си част нямат изразен алпийски характер. Стара планина е част от Алпо-Хималайската планинска верига и е младо нагънат масив (противно на името). В минали етапи от геоложкото развитие най-високите части на планината са били заледявани.

Езерото Локвата, снимка: http://patekite.info/izkachvane-botev-karlovo-dobrila/

Определяна като основна климатична преграда, Стара планина наистина дели страната ни на северна и южна част. Самата верига има ясно изразен планински климат. В нея са и най-ветровитите места у нас – връх Мургаш и връх Ботев. Стара планина дава началото и на множество реки, повечето от които текат на север и се вливат в Дунав (Огоста, Вит, Осъм, Росица, Янтра). Най-дългата българска река Искър пък пресича планината, образувайки красивия Искърски пролом. Реките Камчия и Тунджа също тръгват от Стара планина. Малко хора знаят и за единственото високопланинско езеро в планината – Локвата. 

Растителният свят е характерно планинско зонален. Широколистни гори от дъб, габър и бук обхващат по-ниските части на масива, а над тях на места има ясно оформени смърчови гори. Най-високите части са заети от ливади и пасища. Сред разпространените храстовидни растения са люляк, глог и смрадлика. Уникален за Стара планина е еделвайсът, който се среща във високите карстови региони. Характерни животински представители са дива коза, мечка, лисица, вълк, сърна, елен, заек, катерица. От птичите видове се срещат орел, алпийска гарга, кълвач, а от земноводни и влечуги – дъждовник, усойница, живораждащ гущер, алпийски тритон. Немалък брой от животинските и растителните видове са вписани в Червената книга на България, а някои са и ендемити.

Еделвайс. Снимка: https://zelensviat.com/еделвайс-сълзи-на-богиня/

Стара планина е огромно природно богатство в световен мащаб. Ето защо на територията ѝ са създадени три природни парка – „Врачански Балкан“, „Сините камънии“ и „Българка“ и един национален парк – ,,Централен Балкан“. Също така там са разположени и над 30 резервата, някои от които биосферни. Стара планина е любимо място на българите за планински туризъм. Множеството приятни пътеки, гостоприемни хижи, свеж въздух и чиста природа привличат хиляди туристи годишно. Безброй са красотите на тази планина и не могат да се опишат в една статия. Все пак тук подбрахме осем от най-емблематичните места за Стара планина:

1. Връх Ботев (2376 метра) – първенецът на Стара планина

Снимка: http://www.raiskotopraskalo.com/vrah_botev.html

2. Райското пръскало – най-големият

водопад в България и на Балканите

Снимка: http://www.raiskotopraskalo.com

3. Местността Козя стена

Снимка: https://drumivdumi.com/беклемето-козя-стена-хижа-ехо/

4. Масивът Триглав

Снимка: https://bg.wikipedia.org/wiki/Триглав_(Стара_планина)

5. Връх Шипка

Снимка: https://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/80-zhivi-oplchentsi-otkrivat-pametnika-na-shipka-416436.html/vrah_botev.html

6. Искърски пролом с Лакатнишките скали

Снимка: https://www.peika.bg/statia/Za_Lakatnishkite_skali_i_ lakatya_na_Iskar_l.a_i.69064_iskar_lakatnishkite_lakatya_na_skali.html

7. Връх Бузлуджа

Снимка: https://bg.wikipedia.org/wiki/Хаджи_Димитър_(връх)

8. Нос Емине

Снимка: https://dariknews.bg/novini/liubopitno/mistichniiat-nos-emine-kydeto-drevnite-legendi-sa-zhivi-i-do-dnes-video-2172635

Възпоминанья бащини за страшна старина
живеят в твойте самотий, о, Стара планина.

Иван Вазов