Горите на България

Георги Пандев, 07.04.2020г.

По традиция, в началото на април всяка година Агенцията по горите (ИАГ) отбелязва Седмицата на българските гори. Тазгодишното издание (6-12 април), както и всички събития свързани с него, са отменени поради усложнената обстановка. В следващите редове можете да прочетете кратка статия за българските гори и защо те са толкова важна част от нашата родина.

Българските гори са един неповторим природен дар на нашето кътче земя. Горите винаги са били един от символите на българското. Още от старите времена на Средновековието, хронистите описват горите по българското землище като “Великата българска гора” или “Magna Silva Bulgarica”

Както знаем, горите са белите дробове на планетата ни. Горите дават и ценен природен ресурс в лицето на дървесината, който, използван умерено и разумно, може да бъде изключително ползотворен в практически и икономически план.

Днес българските гори обхващат около 30% от площта на страната ни, а дървесината е един от водещите природни ресурси на наша територия. Дори на европейско равнище, България е сред държавите с най-обширни горски площи. Горите ни са ключов фактор за качественото водоснабдяване за битови нужди и земеделие. Също така горите са естествено местообитание на хиляди растителни и животински видове, а екосистемите в България са съставени от редица изключителни за Европа видове, някои от които се срещат единствено в България. Не на последно място горите са място за туризъм и отдих на населението. Ето защо горите са такова огромно богатство за страната ни. Богатство, което трябва да бъде защитавано на всяка цена.

За съжаление в последните години се наблюдават неблагоприятни тенденции, свързани с управлението на българските гори. Редица проблеми водят до константното намаляване на горски площи у нас. Нерегламентирана сеч, неразумно използване на дървесен материал, горски пожари, замърсяване и недостатъчни нива на залесяване са само част от тях.

Това са все проблеми, по които не трябва да бъдем безучастни. Ние от ,,Наследството на Народа” планираме на всяка цена провеждането на кампания с цел опазване горите на България. Надяваме се това да бъде възможно по-скоро. Следете уебсайта и фейсбук страницата ни и очаквайте повече информация. Гората е огромно наследство на нашия народ. Нека го запазим!

П.П. Всички снимки в статията са дело на членове на НН

Хубава си, моя горо...

Любен Каравелов