10 интересни факта за Гео Милев

Георги Пандев, 20.06.2021 г.

  1. Висшистът: Гео Милев завършва своето висше образование в Лайпциг.

 

  1. “Шпионинът”: Арестуван е от немската полиция през 1914 г. , която погрешно го смята за английски шпионин

 
  1. На фронта: Гео Милев участва в Първата световна война на фронта при Дойран

(“Високо на запад, в як камък, са вдълбани нашите яки позиции. Голи скали, обрасли с лишеи, бурени и тръни, дето доскоро се гнездеха змии, гущери и невестулки. Неприятелските гранати свирят над главите ни. Удрят с трясък в скалите или прехвърлят назад, дето издигат фонтани от пръст около черните, отдавна срутени зидове на някакво нещастно селце. Нито камък върху камък…Страшни свирки, с които човек бързо свиква.”) из “При Дойранското езеро”, Гео Милев

4. Белегът на съдбата: На 29 април 1917 Гео Милев е ранен тежко в главата и губи дясното си око

(“Главата ми –

      кървав фенер с разтрошени стъкла”) из “Главата ми”, Гео Милев

 

 

 

 

 

 5. Отново на Запад: Заминава за Германия, където претърпява десетки операции, но междувременно съзерцава разгръщащото се ново експресионистично изкуство

 

(“Фрагментът е рожба на новото изкуство. Новото изкуство е фрагментарно. Непълно или: недопълнено с обяснителните подробности на непосредната логика.”) из “Фрагментът”, Гео Милев

 

 

 

6. Характерът: Нравът на Гео е буен и темпераментен, а в своите изказвания и убеждения той е краен и рязък

(“Вие сте цял пламенност!”), Емил Верхарн към Гео Милев; 

(“Виждаш, че смелостта на идеите ми отива до крайност.”), из писмо на Гео Милев до баща му

 
7. Новаторът: Гео Милев въвежда нов стил модернистично изкуство в България, естетизирайки бунта, грозното, “варварското”
 

( “Грубо. Сурово. Варварско. Но ново. Българската поезия има нужда от оварваряване. От сурови сокове, в които има първобитен живот – за да и дадат живот.”) из “Поезията на младите”, Гео Милев

8.Преводачът: На Гео Милев дължим преводите на редица големи европейски автори – Маларме, Демел, Верлен, Верхарн, Шекспир, Байрон, Джон Кийтс, Уолт Уитман, Александър Блок и много други.

 

(“Всемирната поезия не познава друг учител, около когото с искрено страхопочитание да са стояли събрани всички поети на едно младо поколение, заслушани в пророческите му думи…Името Маларме е – епоха и начало: епохата на символизма; началото на постигнатия художествен идеал…”), из “Стефан Маларме”, Гео Милев


9.
Драматургът: Гео Милев проявява голям интерес и към театралното изкуство, като в книгата си “Театрално изкуство” събира своите концептуални размишления и критически оценки в тази сфера. 


10. 
Културният мисионер: Фигурата на Гео Милев е свързвана с ролята на културния мисионер и реформатор. Често е сравняван с Пенчо Славейков по отношение на иновативните възгледи към изкуството, широката ерудиция и крайността на оценките в литературно-културното поле. 

 

...но отразявай в поезията си живота, чувството и мисълта на вечността – за да бъдеш вечен.

Гео Милев