ПОЧИСТВАНЕ НА ГРОБИЩАТА НА
БЪЛГАРСКИТЕ ОПЪЛЧЕНЦИ

Част от нашите кампании целят да възпитават българите в уважение към предците и героите ни. Такава беше и организираната от нашето дружество в началото на лятото на 2019 година кампания „Осинови си гроб“. След излъчен по телевизията репортаж за забравени и тънещи в тръни и храсти гробове на опълченци и войници от борбите за национално обединение (1912-1918 г.), ние се наехме със задачата да открием и приведем тези гробове във вид достоен за падналите ни герои. 

Гробища
IMG_20190616_1056392.jpg
IMG_20190616_1031533.jpg

Сформираната доброволческа група от състава на “Наследството нс Народа” се събра през месец юни на територията на Централни софийски гробища. На място всеки донесе лични материали и инструменти. Екипът ни запретна ръкави и в продължение на няколко часа под лъчите на жаркото слънце започна усилена работа. С всеки час купчините изсечени храсти и тръни ставаха все по-големи, но малко по малко работата започна да дава видим резултат. В този ден успяхме да почистим 12 гроба, в които лежат герои, дали живота си за България. С това почистване желаехме да покажем уважението и почитта, която преди повече от сто години нашите предци са заслужили на бойното поле. България обаче, както видяхме, има повече герои, отколкото ни бе по силите, тъй че очакваме с идването на следващото лято да се завърнем обратно.

IMG_20190616_123614.jpg
IMG_20190616_123848.jpg

Буренът закрива надписът на кръста,
дъждът измива името,
бурята пречупва и самия кръст,
но едно остава - добрия спомен за човека.

Полк. Димитър Младенов